ตอนที่ 3 บทบาท HR กับการเลิกจ้าง

จริงอยู่ว่า HR ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไม่ปฏิบัติตามเมื่อนายจ้างมีคำสั่งให้เลิกจ้าง หรือ ปรับลดจำนวนพนักงาน แต่เมื่อมีคำสั่งเลิกจ้างเกิดขึ้นสิ่งที่ HR สามารถทำอย่างไรได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้ง 2 ฝ่าย

  • ถูกกฎหมาย และ เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ที่พนักงานส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นค่าตกใจนั่นแหละ ค่าชดเชยตามมาตรา 118 และ ค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้าง หรือ ตามนโยบายอื่นๆตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
  • แจ้งออกประกันสังคมให้เร็วที่สุด ณ วันที่พนักงานพ้นสภาพเป็นวันแรกๆ HR ต้องแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมโดยใช้แบบ สปส. 6-09 และ เลือก สาเหตุว่า “เลิกจ้าง” เพราะพนักงานจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
  • ชี้แจงเรื่องเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากบริษัทท่านมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน ให้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินสะสมส่วนของนายจ้างให้พนักงานรับทราบ และ พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะขอคงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ซึ่งมักจะมีค่าธรรมเนียมในการคงกองทุน หรือ จะถอนกองทุนออกมาทันทีก็ทำได้
  • แจ้งออกสวัสดิการอื่นๆของบริษัท เช่น ประกันชีวิตและประกันกลุ่มของบริษัท เงินกู้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีพนักงานประสงค์ขอถอนกองทุน
  • ช่วยเหลือในการสมัครงานของพนักงาน ในฐานะ HR ที่ต้องทำงาน Recruitment HR สามารถช่วยทบทวนประวัติการทำงาน (review resume) ให้พนักงานดูน่าสนใจมากขึ้น หรือ ช่วยแนะนำ recruitment agency ที่บริษัทรู้จักให้พนักงานส่ง resume ของตนเองเข้าไปฝากประวัติไว้ อีกทั้งช่วยแนะนำช่องทางในการสมัครงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน การสมัครไม่ได้อยู่เพียงแต่ใน web job แต่ยังครอบคลุมไปถึง linkedin, facebook, line กลุ่มต่างๆ (OpenChat) อีกด้วย
  • ออกหนังสือรับรองการทำงาน ทวิ50 และ สลิปเงินเดือน มอบให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานพร้อมมีหลักฐานแนบในการสมัครงานที่ใหม่
  • แนะนำคอร์สสัมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานสามารถออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานได้
  • รักษาความสัมพันธ์กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ในกรณีที่มีตำแหน่งในบริษัทเปิดว่างและเหมาะสมกับพนักงานท่านนั้น คงจะดีไม่น้อยที่จะได้พนักงานคนที่รู้จักสินค้าและบริการของบริษัทมาเป็นอย่างดีกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นให้พิจารณาคุณสมบัติของพนักงานท่านนั้นเพิ่มด้วย

หวังว่าข้อมูลของอะลาคริสจะเป็นประโยชน์ทั้งกับ HR และ พนักงานเอง ขอให้ท่านโชคดีกับการทำงาน การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ ขอให้การเปลี่ยนแปลงเปิดประตูให้ทุกท่านได้ค้นพบงานใหม่ที่ดีและชีวิตที่ดีกว่าเดิม

อะลาคริส – บริการสรรหาพนักงานไอที วิศวกร และ ระดับบริหาร
Alacris – Recruitment Service in Thailand for IT, Engineer and Executive

Alacris Outsourcing
Marketing team

หากต้องการผู้ช่วยด้านการเลิกจ้าง คำนวนค่าเลิกจ้าง เอกสารเลิกจ้าง ที่ปรึกษางานด้านบุคคล หรือ การทำ Outplacement ติดต่ออะลาคริสได้ที่ (+66) 099 414 3636 หรือ contact@alacris-th.com

บริการอื่นๆของอะลาคริส บริการสรรหา Recruitment service, บริการรับทำเงินเดือน Payroll Outsourcing, บริการงานทรัพยากรบุคคล HR Outsourcing,  และ งาน Outsourcing อื่นๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s