แจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลปี 2564 ได้แล้ววันนี้

อยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม? แจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลปี 2564 ได้แล้ววันนี้

สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2564 หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ทำได้ดังนี้ ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

  • ยื่นแบบฟอร์มกระดาษ สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครในพื้นที่ และ จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างกรอกข้อมูลในช่อง สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบด้วยตนเอง หรือ ลาออกจากการทำงานให้กรอกข้อมูลในช่อง สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และบุคคลตามมาตรา 38 และมาตรา 41
  • ทำรายการผ่านเว็บไซด์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login เมื่อ ลงทะเบียนเข้าใช้สำเร็จให้เลือกเมนู ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
  • ทำรายการผ่าน Applications SSO Connect เมื่อ ลงทะเบียนเข้าใช้สำเร็จให้เลือกเมนู เลือกเปลี่ยนโรงพยาบาล

เมื่อเลือกโรงพยาบาลแล้วเราจะสามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลนั้นๆเลยได้หรือไม่

ก่อนอื่นขอชี้แจงว่าทุกสถานพยาบาลมีอัตราในการรับผู้ประกันตน เพราะฉะนั้นก่อนเลือกสถานพยาบาล ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยการสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชม. หรือ หรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ก่อนท่านจะยื่นแบบฟอร์มกระดาษ สปส. 9-02

แต่หากเป็นการทำรายการ online ผ่าน https://www.sso.go.th หรือ SSO Connect หากสถานพยาบาลไหนรับผู้ประกันตนจนเต็มแล้ว ในรายชื่อโรงพยาบาลจะขึ้นคำว่า (เต็ม) ท้ายชื่อโรงพยาบาล

สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เกิดขึ้นต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือนและผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุตลอดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ

เมื่อไปรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนคนไทยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีคนต่างด้าว ต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

Alacris Outsourcing
Marketing team

หากต้องการผู้ช่วยด้านการเลิกจ้าง คำนวนค่าเลิกจ้าง เอกสารเลิกจ้าง ที่ปรึกษางานด้านบุคคล หรือ การทำ Outplacement ติดต่ออะลาคริสได้ที่ (+66) 099 414 3636 หรือ contact@alacris-th.com

บริการอื่นๆของอะลาคริส บริการสรรหา Recruitment service, บริการรับทำเงินเดือน Payroll Outsourcing, บริการงานทรัพยากรบุคคล HR Outsourcing,  และ งาน Outsourcing อื่นๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s